Styrelsen 2018
 

Jonas Rohdén
Ordförande
tfn: 0703-30 28 00

Gert-Inge Magnusson
Ledamot
tfn: 0706-86 46 42

 

Lars Hansson
Ledamot
tfn: 0705-53 62 98

Karin Andersdotter Johansson
Sekreterare, webmaster
tfn: 0702-66 22 75
 

Linda Thool
Ledamot
tfn: 0733-60 39 79

Lars Olsson
Kassör
tfn: 0727-49 07 54
 

Göran Rohdén
Suppleant
tfn. 0705-53 08 03